Over deze vragenlijst


Op weg naar een systeem om kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken


Het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ streeft ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Tot 2020 investeert het Kabinet 51 miljoen euro in ‘Palliantie. Meer dan zorg’ voor verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs.

In 2016 is ons ZonMw ontwikkelproject (Op weg naar een systeem om kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken) gestart met als doel om een kwaliteitsinformatiesysteem te realiseren bestaande uit een set van gemakkelijk te registreren kwaliteitsindicatoren en daaraan verbonden registratie-items. Deelproject I zal moeten leiden tot een selectie van een beperkt aantal registratie-items met als basis de reeds ontwikkelde kwaliteitsindicatoren en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg dat nu in ontwikkeling is.
Hiervoor willen we heel graag weten wat de Nederlander belangrijk vindt ten aanzien van palliatieve zorg.

Organisaties betrokken bij dit project:
- Universitair Medisch Centrum Groningen, Expertisecentrum Palliatieve Zorg
- Radboud Universitair Medisch Centrum, Kenniscentrum Palliatieve Zorg
- Erasmus Medisch Centrum, Expertisecentrum Palliatieve Zorg
- Nederlands Huisartsen Genootschap, PalHAG
- NIVEL
- Zorgbelang
- Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)