Vragenlijst palliatieve zorg


Wat is belangrijk in de zorg voor mensen die ernstig ziek zijn en voor wie geen genezing meer mogelijk is? De zorg voor mensen in de laatste levensfase wordt ook wel palliatieve zorg genoemd. We willen dat deze zorg aansluit bij wat mensen belangrijk vinden. Als we weten wat mensen zoals u belangrijk vinden, kunnen we daar in de gezondheidszorg afspraken over maken. Dan weten we waaraan palliatieve zorg moet voldoen, voordat we dit goede zorg kunnen noemen.

We zijn benieuwd naar uw mening en ideeën hierover en leggen u graag deze vragenlijst voor. Iedereen kan de vragenlijst invullen: als u zelf in de laatste levensfase bent of van dichtbij het sterven van een naaste heeft meegemaakt. Maar ook wanneer u deze ervaringen niet heeft.

Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Deze vragenlijst is het beste in te vullen op een computer.

age2